Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Nositelj projekta: Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik
Partneri: Udruga PET PLUS, Općina Lekenik, ALD Sisak
Odgovorna kontakt osoba: Marija Hlupić (ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik)
E-mail: nkc.lekenik@gmail.com
Telefon: 044 772 605

Početak i kraj projekta: 16.09.2021. -16.09.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 3.880.517,78 kn
Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 3.298.440,11 kn.
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske sufinancira 582.077,67 kn.
Trajanje projekta: 24 mjeseca


Opći cilj projekta: Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Specifični ciljevi projekta: Povećanje dostupnosti materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije pripadnika ciljanih skupina. Podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti za razvoj pojedinca i društva.

Opis projekta: Očuvanje jezika, kulture i pisane riječi misija je svake Narodne knjižnice i čitaonice. Dostupnošću knjige u mjestima Općine Lekenik gdje je stanovništvo neravnomjerno naseljeno te time dodatno socijalno isključeno, uspostavljanje pokretne knjižnice nabavkom bibliokombija odgovorit će se na potrebe i zahtjeve korisnika ciljanih skupina. Projektom ćemo omogućiti korisnicima/ama sudjelovanje u 18 participativnih kulturno umjetničkih i edukativnih aktivnosti (ukupno 215 radionica) kojima će se smanjiti njihova socijalna isključenost, poboljšati i razviti čitalačke kompetencije, osvijestiti važnost čitanja, potaknuti najmlađe članove društva na samostalno čitanje te pobuditi interes za književnim djelima, a nezaposlene korisnike na cjeloživotno učenje.

Rezultati projekta:

  • Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.
  • Nabavljeno vozilo i uspostavljena pokretna knjižnica
  • Provedeno 18 participativnih aktivnosti (215 radionica) kojima će se potaknuti korisnike na čitanje i učiniti knjigu pristupačnijim i zanimljivim izborom.
  • Razvijene čitalačke kompetencije i smanjena socijalnu isključenost korisnika.
  • Potaknuti korisnici na jačanje individualnih sposobnosti i razvoj interesa, znanja i vještina multidisciplinarnim pristupom (edukacija, kulturno umjetničke aktivnosti i informiranje)
  • Provedena kampanja podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju

Novosti

Saznajte na vrijeme sve novitete projekta

www.strukturnifondovi.hr | www.esf.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinanciralo Ministarstvo kulture i medija.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik.
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.